Pașii racordării

Care sunt pașii de racordare la rețeaua de distribuție a energiei electrice? Descoperă mai jos.

1. Informarea preliminară

Procesul de racordare la rețeaua de distribuție a energiei electrice este unul complex, așadar asigură-te că te informezi corect și complet de la început în legătură cu toate elementele lui. Noi suntem alături de tine pentru a-ți furniza toate detaliile, astfel:

 • În centrele de relații cu clienții în Banat, Dobrogea și Muntenia. Vezi aici adresele lor.
 • Chiar aici, în rubrica Racordare și în ghidul de mai jos. De asemenea, poți solicita racordarea la rețea direct din contul tău.
 • Pe canalele dedicate serviciului de racordare:
Regiune
Număr de telefon
Banat
0372.436.285
Dobrogea
0372.436.286
Muntenia
0372.436.287

 

2. Depunerea cererii de racordare și a documentelor de care ai nevoie

Primul lucru pe care este nevoie să îl faci, odată ce te-ai informat despre procesul de racordare, este să depui o cerere pentru emiterea Avizului Tehnic de Racordare (ATR). Această cerere poate fi obținută din centrele noastre cu clienții sau de aici. Asigură-te că în cerere completezi și adresa ta de e-mail, pentru a putea ține legătura cu noi pe parcursul procesului.

După depunerea cererii de racordare și validarea acesteia, îți transmitem factura aferentă emiterii/actualizării Avizului Tehnic de Racordare. Pentru a intra în posesia Avizului Tehnic de Racordare, trebuie să plătești tariful de emitere/actualizare.

În paralel cu cererea de racordare, poti depune și cererea pentru avizul de amplasament. Descarcă formularul ”Cerere pentru aviz de amplasament” de aici, în funcție de regiunea în care se află viitorul loc de consum. Poți depune cererea online din contul tău, în centrele noastre de relații cu clienții sau prin intermediul furnizorului.

Odată cu depunerea cererii de emitere a avizului de amplasament, vei depune și o documentație care are o structură ce depinde de categoria construcţiei sau instalaţiei prin care să soliciți avizul. Verifică încă o dată că ai toate documentele pregătite, cu ajutorul tabelului de aici.

Vezi aici  care sunt tarifele pentru emiterea avizului tehnic de racordare si pentru emiterea avizului de amplasament.

 

3. Stabilirea soluției de racordare la rețea

Conform prevederilor legale, stabilim soluția de racordare la rețeaua electrică de distribuție.

În cazul în care soluția se stabilește prin studiu de soluție, poți alege un proiectant atestat pentru elaborarea Studiului de Soluție și poți participa la dezbaterile din cadrul comisiei de avizare.

 

4. Emiterea Avizului Tehnic de Racordare

Emitem Avizul Tehnic de Racordare, sub formă de ofertă de racordare. Valabilitatea ATR-ului este de 12 luni de la data emiterii.

Dacă ai obținut avizul, dar nu ești mulțumit de soluția de racordare propusă de ATR sau de valoarea tarifului de racordare, sau de ambele, îl poți contesta - mai multe detalii aici.

În conformitate cu art. 31 din Regulamentul de Racordare, în situaţia emiterii unui aviz tehnic de racordare pentru racordarea la reţeaua electrică de interes public a unui loc de consum şi/sau de producere nou sau pentru aprobarea unui spor de putere, care conduce la o putere aprobată totală pentru consum sau pentru evacuare mai mare de 1 MW la locul de consum şi/sau de producere respectiv, operatorul de reţea solicită, prin avizul tehnic de racordare, ca utilizatorul să constituie o garanţie financiară în favoarea sa, dacă sunt necesare lucrări de întărire a reţelei electrice în amonte de punctul de racordare pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării.

Valoarea garanției financiare, pe care operatorul de distribuție concesionar are dreptul să o solicite utilizatorului noncasnic prin avizul tehnic de racordare la rețeaua electrică de interes public a unui loc de consum, cu o putere aprobată totală pentru consum mai mare de 1 MW, reprezintă un procent de maximum 20% din valoarea componentei tarifului de racordare corespunzătoare realizării instalației de racordare, respectiv pentru proiectarea și execuția acesteia.

Astfel, se stabiliesc următoarele procente din valoarea tarifului de racordare:

a) 5% în cazul în care sunt necesare întăriri de rețea care se află în Planul de Investiții al Operatorului de Distribuţie;

b) 10% în cazul în care sunt necesare întăriri de rețea (linii 110 kV) în plus față de Planul de Investiții în vigoare al Operatorului de Distribuţie;

c) 20% în cazul în care sunt necesare întăriri doar în rețelele de MT sau în stațiile de transformare (elemente componente ale statiei de transformare), în plus față de Planul de Investiții în vigoare al Operatorului de Distribuţie.

Aceasta garantie se percepe pana la incheierea contractului de racordare la producatori si dupa incheierea contractului de racordare la consumatori.

Valoarea și forma garanției financiare se înscriu în avizul tehnic de racordare și în contractul de racordare. Condițiile în care garanția financiară se execută/se restituie/încetează sunt prevăzute în contractul de racordare. Garanția financiară se menține pe toată durata contractului de racordare, inclusiv pe perioada de 5 ani de la data punerii în funcțiune a instalației de racordare.

5. Solicitarea contractului de racordare și alegerea operatorului care va proiecta/executa instalația electrică

Odată obținut ATR-ul, poți depune cererea pentru încheierea contractului de racordare. Cererea poate fi descărcată de aici și se va depune prin intermediul aceluiași canal utilizat când ai depus cererea de obținere a avizului tehnic de racordare – în centrele noastre de relații cu clienții, prin intermediul furnizorului tău de energie electrică sau direct online, din contul tău.

Pentru proiectarea și execuția instalației electrice ai la dispoziție următoarele variante: 

 • Realizarea lucrărilor de proiectare și execuție cu sau prin intermediul nostru:
  • Poți alege un proiectant/executant atestat pentru realizarea instalației de racordare. Vezi aici lista operatorilor economici atestați de către ANRE. În cazul în care decizi să încredințezi proiectarea/execuția către terțe părți, vom recalcula prețul, în funcție de oferta proiectantului/executantului atestat ales.
  • Dacă nu optezi pentru alegerea unui proiectant/executant, vom realiza noi lucrările printr-un operator atestat ales prin procedura de achiziție publică.

În această situație, vei achita factura pentru tariful de racordare în termenul scadent. La finalul procesului de racordare, îți vom restitui eventualele sume neconsumate.

 • Realizarea lucrărilor de proiectare și execuție direct cu un proiectant/executant atestat pentru realizarea instalatiei de racordare:
  • Vezi aici lista operatorilor economici atestați de către ANRE. În acest caz tu vei gestiona derularea contractelor de proiectare/execuție.

Odată cu notificarea de încheiere a contractului de racordare, documentația va cuprinde și copia contractului de proiectare/execuție, devizul general întocmit de  proiectantul sau constructorul ales (și eventual factura/ dovada plății contractului de execuție).

Vei achita la noi factura pentru componenta TU a tarifului de racordare (pentru realizarea verificării dosarului instalaţiei de utilizare şi punerii sub tensiune a acestei instalaţii) în termenul scadent.

 

6. Proiectarea și execuția lucrărilor de racordare

În situația în care executarea lucrărilor de proiectare și execuție se realizează cu/prin intermediul nostru, demararea lucrărilor de execuție se va face numai după ce:

 • Vei achita tariful de racordare
 • Vei prezenta autorizația de construire a obiectivului
 • Vom obține autorizația de construire a lucrărilor de racordare
 • Încheierea contractului de superficie/uz/servitute, după caz

 

7. Depunerea Dosarului Instalației de Utilizare

Depunerea Dosarului Instalației de Utilizare este obligatorie pentru finalizarea procesului de racordare. Pentru realizarea acestui dosar, poți alege un operator economic atestat*. Vezi lista operatorilor atestați de către ANRE.

 

8. Recepția și punerea în funcțiune a instalației de racordare

După finalizarea lucrărilor, punem în funcțiune instalația de racordare.

 

9. Punerea sub tensiune pentru perioada de probe a instalației de utilizare

Această etapă se aplică doar locurilor de producere/consum și producere.

 

10. Emiterea Certificatului de Racordare

Emitem Certificatul de Racordare a locului de consum/consum și producere/producere după depunerea Dosarului Instalației de Utilizare si finalizarea lucrărilor (și a Certificatului de Conformitate Tehnică, în cazul anumitor producători).

 

11. Încheierea contractului de furnizare a energiei electrice

Pentru montarea contorului și punerea sub tensiune a instalației de utilizare, este obligatoriu să închei un contract de furnizare a energiei electrice cu furnizorul ales de tine.

 

12. Punerea sub tensiune finală (inclusiv montarea contorului)

După încheierea contractului de furnizare, furnizorul de energie electrică ales de tine va încheia, la rândul său, un contract de distribuție cu noi și ne va solicita activarea contractului de furnizare, ceea ce presupune montarea contorului și punerea sub tensiune a instalației de utilizare.

 

13. Rambursarea contravalorii lucrării de proiectare și execuție a branșamentului

Dacă te încadrezi într-una dintre categoriile de mai jos, operatorul de distribuție îți va restitui contravaloarea medie a branșamentului:

 • clienți casnici racordați la rețeaua de joasă tensiune, cu data depunerii cererii de racordare după 31.12.2021;
 • instituţii publice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale care se racordează la reţeaua de joasă tensiune, cu data depunerii cererii de racordare după 31.12.2021 pentru care nu au fost încheiate contracte de racordare până la 25.07.2022.