Condiții generale de utilizare a site-ului

Dragă utilizator, în cele ce urmează îți vor fi prezentate condițiile generale de utilizare a site-ului www.reteleelectrice.ro. Așadar, te rugăm să citești cu atenție aceste informații.

Continuarea utilizării SITE-ului implică acceptarea tuturor condițiilor prezentate în cele ce urmează. Dacă nu ești de acord cu prezentele condiții generale, te rugăm să nu continui accesarea acestui site și să ne contactezi utilizând datele de contact din secțiunea SITE-ului intitulată “Contact”.

Toți utilizatorii site-ului www.reteleelectrice.ro (denumit în cele ce urmează “SITE-UL”) se obligă să respecte condițiile generale de utilizare ale acestuia. SITE-ul se referă implicit la totalitatea serviciilor/aplicațiilor/produselor/informațiilor și în general la întregul conținut al acestuia.

Sintagma “Retele Electrice” se referă la următoarele societăți de distribuție a energiei electrice:

 • Rețele Electrice Muntenia S.A., persoană juridică română cu sediul social în București, bulevardul Mircea Vodă, nr. 30, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/1859/2002, având cod unic de identificare nr. 14507322;

 • Rețele Electrice Banat S.A. persoană juridică română cu sediul social în București, bulevardul Mircea Vodă, nr. 30, camera 3.33, etaj 3, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/3793/21.02.2024, având cod unic de înregistrare nr. 14490379;

 • Rețele Electrice Dobrogea S.A., persoană juridică română cu sediul social în București, bulevardul Mircea Vodă, nr. 30, camera 3.21, etaj 3, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/3794/21.02.2024, având cod unic de înregistrare nr. 14500308.

 

Art. 1. Obligațiile Utilizatorului

1.1.  Utilizatorul este de acord să folosească SITE-ul numai în scopuri legale și cu bună credință. În acest sens, Utilizatorului îi este în mod strict interzis:

 • să transmită sau să creeze mesaje de hărţuire, discriminatorii, calomnioase, frauduloase sau de ameninţare, inclusiv mesaje cu caracter ofensator cu privire la rasă, sex, vârstă, orientare sexuală, religie, credinţe politice, origine naţională, handicap, origine etnică, identitate sexuală sau orice altă caracteristică protejată de lege și care ar putea fi considerată discriminatorie;

 • să transmită, să acceseze sau să stocheze orice materiale sau comunicări cu caracter ofensator, obscen, precum și a oricăror informații care încalcă prevederile legale în vigoare;

 • să distribuie în mod neautorizat informaţii confidențiale;

 • să provoace sau să favorizeze breşele de securitate informatică și/sau să întrerupă comunicarea în reţeaua de comunicații aparținând Rețele Electrice;

 • să desfășoare activități care ar periclita securitatea SITE-ului (atacuri cibernetice);

 • să încalce orice drept protejat de drepturile de autor, secret comercial, brevet și/sau alte drepturi de proprietate intelectuală, precum și orice alte legi sau regulamente similare prin înregistrarea, copierea, distribuirea, împrumutarea și/sau reproducerea SITE-ului etc.

1.2. Utilizatorul se obligă să nu realizeze acțiuni care ar putea prejudicia Rețele Electrice.

1.3. Plata tuturor cheltuielilor adiționale în legătură cu folosirea serviciilor puse la dispoziția Utilizatorilor prin intermediul SITE-ului, inclusiv acelea pe care furnizorul de servicii telefonice sau internet le-ar putea solicita, intră în sarcina Utilizatorului.

1.4. Utilizatorul se obligă să sesize de îndată Rețele Electrice asupra (i) nerespectării prezentelor condiții generale, (ii) oricăror încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală aferente conținutului SITE-ului, precum și asupra (iii) utilizării 2/4 în scop comercial a materialelor disponibile pe acesta în cazul în care Utilizatorul are cunoștinte/deține informații referitoare la asemenea situații. Sesizările pot fi transmise utilizând datele de contact din secțiunea SITE-ului intitulată “Contacte Utile”.

1.5. Persoanele fără capacitate de exercițiu și/sau cu capacitate de exercițiu restrânsă pot utiliza SITE-ul doar în scop de informare, iar nu în scop de înregistrare ca Utilizator. Această regulă se aplică și în cazul operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal. Prin acceptarea prezentelor Condiții Generale de utilizare ale SITE-ului, Utilizatorul declară pe proprie răspundere că are capacitate deplină de exercițiu.

 

Art. 2. Limitarea răspunderii REȚELE ELECTRICE

2.1. Utilizarea SITE-ului se face pe propria răspundere a Utilizatorului. SITE-ul este pus la dispoziția Utilizatorului pe principiul "așa cum este", "ca atare" sau "așa cum este disponibil". Rețele Electrice nu este responsabil pentru nicio pierdere, directă sau indirectă, suferită de către Utilizator ca urmare a utilizării SITE-ului.

2.2. Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate terminalului de acces (de exemplu, dar fără a se limita la: laptop, tabletă, smartphone, calculator) de pe care este accesat SITE-ul, precum și de orice alte pierderi de date ce pot rezulta ca urmare a utilizării SITE-ului.

2.3. Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere și să nu acționeze REȚELE ELECTRICE în justiție atât cu privire la orice pretenție ridicată de către un terț, rezultată din utilizarea SITE-ului și/sau a rețelei de comunicații a REȚELE ELECTRICE și a internetului de către Utilizator, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirectă sau de altă natură), costuri, acțiuni, procese, pretenții, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) și/sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de REȚELE ELECTRICE ca urmare a încălcării sau ignorării de către Utilizator a acestor condiții.

2.4. Obligațiile REȚELE ELECTRICE referitoare la SITE sunt reglementate exclusiv de acordurile conform cărora conținutul acestui SITE este livrat și/sau prestat. Niciun material și nicio informație de pe acest SITE nu trebuie interpretate în sensul alterării acordurilor comerciale în care REȚELE  ELECTRICE este parte.

2.5. REȚELE ELECTRICE își rezervă dreptul de a modifica în orice moment, și fără nicio notificare prealabilă, conținutul SITE-ului, (incluzând dar fără a se limita la: materiale, servicii, prețuri, oferte etc.), Utilizatorul declarând că acceptă în mod expres prezenta clauză. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate în mod tacit de către Utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul după afișarea acestora pe SITE.

2.6. REȚELE ELECTRICE nu garantează exactitatea conținutului SITE-ului. Este posibil ca acest SITE să conțină referiri la produse, programe și/sau servicii care nu mai sunt de actualitate. Informații suplimentare referitoare la produsele, programele și serviciile disponibile la acest moment pot fi obținute utilizând datele de contact din secțiunea SITE-ului intitulată “Contacte utile”.

2.7. REȚELE ELECTRICE nu va fi răspunzător pentru niciun fel de daune, directe sau indirecte, suferite ca urmare a accesării sau folosirii informațiilor disponibile pe SITE ce se dovedesc a fi inexacte.

Art. 3. Drepturi de proprietate intelectuală

3.1. REȚELE ELECTRICE deține toate drepturile de proprietate intelectuală aferente întregului conținut al SITE-ului, incluzând dar fără a se limita la: modalitatea de descriere a serviciilor, imagini, concursuri și extrageri, muzică, grafică digitală etc. Prin continuarea utilizării acestui SITE, Utilizatorul declară în mod expres că a luat la cunoștință faptul că toate reprezentările stilizate, toate logo-urile și simbolurile asociate și combinații ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, folosite pe acest SITE, sunt mărci înregistrate ale REȚELE ELECTRICE.

3.2. REȚELE ELECTRICE permite vizualizarea și descărcarea materialelor de pe acest SITE exclusiv pentru uz personal, necomercial și doar sub condiția păstrării în aceste materiale a tuturor anunțurilor privind drepturile de autor și/sau a altor anunțuri de proprietate intelectuală prezente în materialele de pe SITE.

3.3. Sunt strict interzise, de exemplu, dar fără a se limita la modificarea, reproducerea, afișarea, derularea sau distribuirea publică, închirierea, împrumutul, utilizarea, comercializarea materialelor de pe acest SITE, precum și crearea unor materiale derivate folosind conținutul și/sau forma SITE-ului. Este interzisă utilizarea acestor materiale pe un alt site și/sau în orice mediu computerizat legat în rețea.

3.4. Nerespectarea oricăreia dintre aceste condiții generale va conduce în mod automat la anularea dreptului de a utiliza SITE-ul, precum și la distrugerea/returnarea imediată de către Utilizator a tuturor materialelor descărcate și/sau imprimate și plata de despăgubiri.

Art. 4. Securitate

4.1. Utilizatorul înţelege faptul că serviciile sunt disponibile prin intermediul Internetului – reţea ce nu este sub controlul direct sau indirect al REȚELE ELECTRICE. Cu toate acestea REȚELE ELECTRICE încearcă să depună toate eforturile necesare pentru a menține securitatea informațiilor şi ia măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării securităţii datelor și disponibilitatea SITE-ului.

4.2. În plus față de cele prezentate anterior, REȚELE ELECTRICE recomandă Utilizatorului să verifice în permanenţă politicile de securitate ale browser-ului folosit, precum şi terminalul utilizat pentru accesarea SITE-ului, astfel încât acesta să aibă instalat și actualizat un software împotriva viruşilor de orice tip sau a oricăror atacuri externe de tip cracking sau hacking.

4.3. Utilizatorul se obligă să furnizeze date și informații valide și să comunice, în timp util, orice modificări ce intervin.

4.4. Utilizatorul înțelege că accesul la anumite funcţiuni ale SITE-ului poate fi restricţionat și accesibil doar pentru anumite categorii de Utilizatori.

4.5. Utilizatorii care afectează securitatea sistemelor REȚELE ELECTRICE sau rețelelor sau care atentează la integritatea acestora vor suporta consecinţele (penale sau civile) stabilite de normele legale în vigoare aplicabile.

 

Art. 5. Conexiunea la alte rețele/site-uri/link-uri

5.1. Există posibilitatea ca SITE-ul să poată fi folosit de către Utilizator pentru a afla diferite informații afișate de REȚELE ELECTRICE, pentru a face legătura cu alte rețele sau site-uri web din lume, iar Utilizatorul se angajează să respecte politicile de utilizare valabile în acele rețele sau site-uri. Utilizatorul acceptă starea de fapt că REȚELE ELECTRICE nu controlează aceste site-uri, nu este responsabil și nu își asumă nicio obligație în ceea ce privește conținutul altor site-uri, link-uri etc. Totodată, REȚELE ELECTRICE recomandă Utilizatorului să citească cu atenţie politicile de confidenţialitate ale tuturor și oricăror site-uri externe.

5.2. Orice includere de link-uri spre alte site-uri sau rețele este făcută numai pentru a veni în ajutorul Utilizatorului și nu implică sprijinirea/confirmarea de către REȚELE ELECTRICE a materialului disponibil pe sau prin acele site-uri/rețele și nici vreo asociere cu operatorii acestora. Utilizatorul accesează acele site-uri/link-uri exclusiv pe propriul risc.

5.3. REȚELE ELECTRICE nu garantează că serviciile sau materialele furnizate de terțe surse sunt acceptabile și disponibile în orice zonă a României. Dacă Utilizatorul accesează alt conținut sau servicii de pe site-uri ale altor operatori, REȚELE ELECTRICE nu este responsabil pentru nerespectarea de către Utilizator a legilor locale și/sau a altor acte normative în vigoare în acele țări.

Art. 6. Prelucrarea datelor cu caracter personal

6.1. REȚELE ELECTRICE asigură Utilizatorul cu privire la păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal ale acestuia și respectarea dreptului său la protecția vieții private, în privința prelucrării propriilor date cu caracter personal. Această obligație nu subzistă dacă informațiile respective au fost dezvăluite de către Utilizator către alte persoane ori în situația în care aceste informații au intrat în posesia altor persoane în mod fraudulos sau în cazul în care REȚELE ELECTRICE este obligată să le dezvăluie datorită prevederilor din actele normative în vigoare aplicabile sau la controlul și la solicitarea organelor competente.

6.2. Refuzul Utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal echivalează cu imposibilitatea furnizării anumitor servicii de comunicații electronice, precum și punerea la dispoziție a serviciilor SITE-ului și exonerează REȚELE ELECTRICE de orice răspundere în acest sens. În cazul în care Utilizatorul nu își manifestă consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile prezentului articol, Utilizatorul se poate adresa la datele de contact și adresele de corespondență menționate în secțiunea “Contact”.

6.3. Conform cerinţelor Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul”) şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, operatorii de date menționați, precum și împuterniciții acestora prelucrează și administrează datele personale colectate de la persoane fizice în scopul administrării conturilor Utilizatorilor, soluționării întrebărilor Utilizatorilor, prevenirii sau detectării de infracțiuni sau fraude, îmbunătățirii SITE-ului și creșterii satisfacției Utilizatorilor.

6.4. Temeiurile legale ale activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de REȚELE ELECTRICE sunt:

 1. executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract,

 2. consimțământul expres al Utilizatorului

 3. interesul legitim al REȚELE ELECTRICE constând în: (i) luarea de măsuri pentru prevenirea fraudelor/infracțiunilor sau (ii) îmbunătățirea continuă a serviciilor furnizate de REȚELE ELECTRICE

6.5. REȚELE ELECTRICE va prelucra următoarele date cu caracter personal ale Utilizatorilor:

 1. Informațiile în legătură cu index, istoric de consum,  POD, adresa locului de consum, adresa de corespondență;

 2. Informații de identificare ale clientului – informații ce permit identificarea şi contactarea utilizatorului cum ar fi: nume și prenume, adresa de domiciliu, CNP, cont bancar curent, carte funciară / număr cadastral, cod poștal, adresă de e-mail, telefon, parolă.

6.6. Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează direct de către operatorii de date antemenționați, în funcție de zona geografică unde se află locul de consum, precum și prin împuterniciți, conform prevederilor Regulamentului, prin mijloace manuale/automatizate, cu respectarea cerințelor de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal. Datele personale sunt dezvăluite doar persoanelor autorizate, în condiții stabilite prin proceduri tehnice și organizatorice adecvate pentru păstrarea confidențialității datelor personale, de protejare împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, dezvăluirii sau accesului neautorizat, conform legii.

6.7. Utilizatorul are obligația de a-și menține actualizate toate datele cu caracter personal furnizare prin intermediul prezentului SITE. REȚELE ELECTRICE își rezervă dreptul ca, la perioade succesive de timp, să recomande sau chiar să solicite în mod expres fie reconfirmarea datelor cu caracter personal furnizare prin intermediul acestui SITE, fie reînnoirea consimțământului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

6.8. Prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată în conformitate cu secțiunea Date cu caracter personal care constituie parte integrantă din prezentele condițiile generale.

Art. 7. Forță Majoră

REȚELE ELECTRICE nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute în aceste condiții, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând, dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiții meteorologice nefavorabile, acțiunea sau inacțiunea guvernului, a altor rețele sau a altor autorități competente de care REȚELE ELECTRICE nu este responsabilă.

 

Art. 8. Legislație aplicabilă

8.1. Prezentele condiții generale de utilizare a SITE-ului constituie, în întregime, un acord încheiat între Utilizator și REȚELE ELECTRICE având ca obiect utilizarea SITE-ului.

8.2. Prin accesarea acestui SITE, Utilizatorul acceptă că acest contract și orice dispută legată de el sunt guvernate și interpretate în concordanță cu legile României, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești de pe teritoriul României. Acest website poate fi accesat de oriunde de pe teritoriul României şi în afara acesteia (în alte state), în măsura în care condițiile tehnice permit acest lucru. REȚELE ELECTRICE nu oferă nicio garanție conform căreia SITE-ul se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor țări în afara României. Dacă Utilizatorul accesează SITE-ul din afara României, o face pe riscul său, fiind singurul responsabil de respectarea legilor teritoriului pe care se află.

 

Art. 9. Despre cookie-urile utilizate pe SITE

9.1. Prin prezenta vă informăm că SITE-ul folosește cookies.

9.2. Orice Utilizator își poate configura browser-ul să respingă fișierele de tip cookies. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite secțiuni/pagini impracticabile sau dificil de vizitat și folosit.

9.3. Stocarea de cookies pe dispozitivele Utilizatorului ne oferă o modalitate ușoară și convenabilă pentru a personaliza sau a îmbunătăți experiența Utilizatorului pe SITE și pentru a face următoarea vizită mai plăcută. REȚELE ELECTRICE nu folosește cookies pentru a colecta informații personale (de exemplu, dar fără a se limita la: nume, prenume, date de identificare etc.), cu toate acestea, datorită tehnologiilor IT utilizate, pot fi făcute conexiuni între informațiile conținute într-un cookie și informațiile cu caracter personal ale Utilizatorului, colectate prin alte mijloace (de exemplu, dar fără a se limita la: formularele de înregistrare).

9.4. Informații suplimentare, în secțiunea Politica de cookie.

REȚELE ELECTRICE își rezervă dreptul de a face orice modificări și corecții asupra acestui document fără vreo notificare prealabilă transmisă utilizatorilor. Te rugăm să consulți această pagină din când în când pentru a reciti aceste informații.

Acest document a fost actualizat la data de 12.04.2024.

Data publicării: 25.07.2019