Clasificarea informației

Diversitatea informațiilor utilizate în cadrul companiilor Rețele Electrice, precum și importanța lor pentru companie impun stabilirea unui sistem de gestionare a acestora, de la clasificare până la tratare și stocare, sistem care să permită monitorizarea ciclului de viață a diverselor tipuri de informații.

Stabilirea unui nivel corespunzător de siguranță a informațiilor necesită un efort constant și colaborarea tuturor persoanelor implicate, în special a celor care, direct sau indirect, le generează și tratează.

Acest efort se extinde de-a lungul tuturor fazelor ciclului de viață a informației, de la generarea informației și până la distrugerea sa. Accesul neautorizat la date și la sistemele de procesare a acestora constituie unul dintre riscurile majore de securitate informatică și pot afecta interesele companiilor Rețele Electrice Banat, Rețele Electrice Dobrogea și Rețele Electrice Muntenia.

Pentru clasificarea corectă a informațiilor în cadrul companiilor Rețele Electrice, s-au realizat Instrucțiuni Operative privind Clasificarea și Tratarea Informației generate, utilizate sau procesate.

Instrucțiunile Operative stabilesc etapele pentru clasificarea informației în funcție de senzitivitatea și criticitatea informațiilor create, utilizate și diseminate în cadrul companiilor Rețele Electrice, cât și în relațiile cu entitățile externe și se aplică tuturor informațiilor, în formă fizică sau electronică.