Demararea etapei de implementare a proiectului „Creşterea capacităţii de distribuţie a LEA 110 kV D.C. Constanța Nord – Medgidia Nord, Nazarcea - Medgidia 1; LEA 110 kV Medgidia Nord - Mircea Vodă Nord; LEA 110 kV Mircea Vodă Nord - Mircea Vodă – Lucrări de întărire a reţelei electrice în amonte de punctul de racordare a capacităţilor de producţie în scopul preluării energiei electrice produse din resurse regenerabile”

Cod SMIS 2014+ 148269

În data de 5 septembrie 2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare, împreună cu E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A., în calitate de beneficiar al proiectului vizând finanțarea nerambursabilă alocată în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul specific 10.2. Creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie în vederea pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, au semnat Contractul de Finanțare pentru realizarea proiectului cu titlul ”Creşterea capacităţii de distribuţie a LEA 110 kV D.C. Constanța Nord – Medgidia Nord, Nazarcea - Medgidia 1; LEA 110 kV Medgidia Nord - Mircea Vodă Nord; LEA 110 kV Mircea Vodă Nord - Mircea Vodă – Lucrări de întărire a reţelei electrice în amonte de punctul de racordare a capacităţilor de producţie în scopul preluării energiei electrice produse din resurse regenerabile”, Cod SMIS 2014+ 148269. 

Sursă de finanțare: Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020;

Axa prioritară 10: Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare REACT-EU;

Obiectivul specific 10.2.: Creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie în vederea pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei;

Apel: POIM/968/10/2/Cresterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie în vederea pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei.

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de siguranță în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor și asigurarea condițiilor tehnice de preluare a energiei produse din RES prin reducerea limitărilor impuse producatorilor din surse regenerabile în condiții N-1 elemente în funcțiune și eficientizarea gestionării rețelei.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 17.609.429,03 lei, din care valoarea eligibilă, finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, este de 14.062.943,82 lei (99,62 % din valoarea totală eligibilă aprobată, respectiv 14.117.384,72 lei).

Implementarea acestui proiect, cu durată totală de 39 de luni (01.10.2020 – 31.12.2023), conduce la mărirea gradului de siguranță în alimentare a clienților, producători și consumatori, prin reducerea numărului de avarii extinse și la mărirea capacității de distribuție a rețelei, ce va permite creșterea energiei produse din surse regenerabile.

Rezultatele asteptate ale proiectului sunt:

  • 4 stații modernizate (3 stații de transformare 110/6kV modernizate: Mircea Vodă, Medgidia Nord, Nazarcea și 1 stație de conexiune 110kV modernizată Mircea Vodă Nord)
  • 14 km reconductorați pe segmente din 4 LEA 110 kV.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.