Ministerul Energiei și E-Distribuție au semnat două contracte de finanțare prin Fondul pentru Modernizare, în valoare totală de 122.799.965,59 milioane de lei, pentru modernizarea rețelelor electrice din județul Ilfov și Timișoara

București, 30 august 2023 – Ministerul Energiei și E-Distribuție au semnat două contracte de finanțare nerambursabilă prin Fondul pentru Modernizare, în valoare totală de 122.799.965,59 lei (TVA inclus), pentru modernizarea rețelelor de distribuție în două dintre zonele în care operatorul de distribuție activează.

Astfel, E-Distribuție Muntenia va realiza un proiect în valoare totală de 76.469.876,11 lei (TVA inclus), pentru creșterea siguranței în alimentare cu energie electrică a localităților Dascălu și Petrăchioaia, prin modernizarea liniei Petrăchioaia din județul Ilfov. Valoarea maximă asigurată din Fondul pentru Modernizare este de 80% din cheltuielile eligibile, respectiv 50.578.291,16 lei, iar valoarea asigurată de beneficiar este de 25.891.584,95 lei (TVA inclus).

Proiectul vizează modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice, pentru reducerea pierderilor în rețea și creșterea condițiilor de siguranță și continuitate a serviciului de distribuție în zonele Dascălu, Petrăchioaia, Ștefănești și Afumați din județul Ilfov. Vor fi redimensionate și reconfigurate circuitele de medie tensiune, vor fi modernizate posturile de transformare din aerian în anvelopă de beton și vor fi integrate în sistemul de telecontrol noile posturi de transformare.

La rândul ei, compania E-Distribuție Banat va realiza un proiect în valoare totală de 46.330.089,48 lei (TVA inclus), pentru modernizarea rețelelor de distribuție, prin realizarea de linii buclate de medie tensiune, constituite din cabluri de 20 kV, alimentate din stațiile de transformare 110/20/10 kV Fratelia și Cetate din zona municipiului Timișoara, contribuind la creșterea siguranței în alimentarea consumatorilor din această zonă.

Din valoarea totală a proiectului, valoarea maximă asigurată din Fondul pentru Modernizare este de 80% din cheltuielile eligibile, respectiv 30.647.534,14 lei, în timp ce valoarea asigurată de către E-Distribuție Banat este de 15.682.555,34 lei (TVA inclus).

Ca parte a acestui proiect, vor fi reconfigurate liniile de medie tensiune dintre stațiile de transformare Cetate și Fratelia din Timișoara, pe o lungime de aproximativ 18,5 km, astfel încât ele vor conecta, în total, 23 de posturi de transformare, și va fi înființat un Punct de Conexiune de medie tensiune. De asemenea, vor fi modernizate posturile de transformare existente din zonă și vor fi instalate unele noi care vor fi integrate în sistem de telecontrol, în beneficiul locuitorilor din această zonă. În plus, rețeaua de comunicații se va pregati pentru trecerea la comunicații mai securizate, prin fibră optică, pentru schimburile de informații pentru monitorizare și control/comanda la distanță.

În urma lucrărilor de modernizare, la nivelul rețelei de distribuție vor fi înregistrate reduceri ale pierderilor de energie din rețea și impact atenuat asupra mediului. Proiectul are efect direct asupra capacității rețelei de a distribui energie noilor consumatori și de a crește nivelul de digitalizare pentru îmbunătățirea gestionării întreruperilor neplanificate, pentru alimentarea în siguranță a clienților.

Valabilitatea ambelor contracte se încheie la expirarea perioadei de monitorizare a durabilității proiectelor, adică cinci ani de la data punerii în funcțiune a investițiilor. Conform graficelor de implementare estimate de către companiile E-Distribuție, proiectele vor fi finalizate în 2026.

Ministrul Energiei, domnul Sebastian Burduja explică: “Din primele zile ale mandatului meu am spus ca investițiile reprezintă prioritatea mea absolută.

Consolidarea sistemului energetic național prin rețeaua de distribuție este, de asemenea, o prioritate și este esențial să dezvoltăm cât de mult posibil capacitățile de producție a energiei verzi, de la parcurile eoliene la cele de energie solară. Nu putem face asta decât prin investiții continue, prin accelerarea Fondului pentru Modernizare și absorbția fondurilor europene. Lucrăm, cu toții, la capacitate maximă, astfel încât aceste proiecte să prindă contur cât se poate de repede”.

Monica Hodor, director general al companiilor E-Distribuție: ”Vorbim despre tranziția energetică de ceva timp deja și ne bucurăm să vedem că începe să se acorde atenție și rețelelor de distribuție a energiei electrice, adică exact cele care stau la baza acestei tranziții și care au nevoie de investiții semnificative în dezvoltare și modernizare, pentru a face față nevoilor viitorului. Cele două proiecte pentru care companiile E-Distribuție vor primi acum finanțare nerambursabilă, alături de cele care sunt deja în curs de implementare, vor contribui la trecerea cât mai lină către noua paradigmă în energie”.

E-Distribuție Banat a atras, până în prezent, finanțări nerambursabile în valoare totală de 63.449.882,07 lei pentru investiții, prin prezentul proiect prin Fondul pentru Modernizare și prin proiectul POIM 10.2 „Intervenții inteligente pentru optimizarea consumului la clienții finali și îmbunătățirea calității serviciului de distribuție prin utilizarea de date de consum de înaltă calitate - localitatea Timișoara, județul Timiș”. E-Distribuție Muntenia a atras, până în acest moment, finanțări nerambursabile în valoare totală de 91.173.057,45 lei - prin prezentul proiect prin Fondul pentru Modernizare și prin POIM 10.2 ” Intervenții inteligente pentru optimizarea consumului la clienții finali și îmbunătățirea calității serviciului de distribuție prin utilizarea de date de consum de înaltă calitate în județul Giurgiu”. În total, până în prezent, cele trei societăți E-Distribuție au atras finanțări nerambursabile în valoare totală de 238.995.704 lei.  

Companiile E-Distribuție operează rețele cu o lungime totală de peste 133.000 de kilometri în trei zone importante ale țării: Sud Muntenia (inclusiv București), Banat și Dobrogea, acoperind o treime din piața locală de distribuție, și dezvoltă un program de investiții pentru îmbunătățirea calității serviciilor, siguranța și performanța rețelelor și implementarea locală a standardelor de mediu ale grupului Enel. Rețelele electrice operate de către cele trei companii E-Distribuție numără 287 de stații de transformare și peste 24.000 de posturi de transformare. În 2022, acestea au distribuit 15,5 TWh de energie electrică, prin linii electrice de înaltă, medie și joasă tensiune.