Tarife de închiriere active

Tarifele de închiriere active, valabile în cursul anului 2024 pentru societățile Rețele Electrice Muntenia, Rețele Electrice Dobrogea, Rețele Electrice Banat.

În documentul atașat se regăsesc:

  • Tarifele active pentru închirierea stâlpilor LEA JT pentru mijloace de reclamă publicitară;
  • Tarifele active pentru închirierea stâlpilor LEA JT pentru camere video sau alte echipamente tehnice ce pot fi asimilate din punct de vedere tehnic camerelor video;
  • Tarifele active pentru închirierea stâlpilor LEA JT pentru linii de comunicații electronice, CATv, internet, transmisii de date etc.;
  • Tarifele active pentru închirierea transformatoarelor de putere;
  • Tarifele active pentru închirierea stâlpilor LEA IT și tarifele active pentru utilizarea temporară a stâlpilor de susținere LEA IT; 
  • Tarifele active pentru închirierea stâlpilor LEA MT, pentru contracte noi încheiate cu aprobări speciale, conform cerințelor specificate în notă;
  • Tarifele active pentru închirierea pilonilor de antenă, a spațiilor pentru echipamente, antene etc.