Fondul pentru Modernizare

Fondul pentru Modernizare a fost instituit ca mecanism de finanțare prin Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii și de modificare a Directivei 96/61/CE (denumită, în continuare, Directiva ETS).

În România, Fondul pentru Modernizare finanțează investiții din sectoarele prioritare menționate la art. 3, alin. 5 din Ordonanța de urgență nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și este implementat prin intermediul programelor cheie cuprinse la art. 3, alin. 6 din OUG nr. 60/2022, în cadrul fiecărui program-cheie fiind definite unul sau mai multe domenii de investiții. 

Prezentul proiect se realizează prin Fondul pentru Modernizare - 3 MODERNIZAREA ȘI CONSTRUCȚIA DE NOI TRONSOANE DE INFRASTRUCTURĂ ENERGETICĂ 3.2 Infrastructură energetică - Sprijin pentru extinderea și modernizarea rețelei de distribuție a energiei electrice;

Apel: Procedura necompetitivă pentru sprijinirea investițiilor pentru extinderea și modernizarea rețelei de distribuție a energiei electrice.

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 1.103.442.829 euro prin Decizia COM nr. MF 2022-1 RO 0- 017/23.05.2022. Finanțarea proiectelor în cadrul acestui apel este de tip nerambursabil și constă în rambursarea cheltuielilor eligibile făcute pentru realizarea proiectului la valoarea și în condițiile stabilite prin Contractul de finanțare. Sprijinul public estimat din partea Fondului pentru Modernizare este de 80% din cheltuielile eligibile.