Compensații pentru neasigurarea continuității în alimentarea cu energie electrică

În situația în care, din motive obiective, nu ne putem respecta obligațiile privind continuitatea alimentării cu electricitate, aveți dreptul să primiți compensații pentru întreruperile de curent. Avem obligații atât în ceea ce privește durata întreruperilor, cât și în ceea ce privește numărul lor într-un an.

Din momentul în care am ne-ai anunțat și am luat la cunoștință faptul că la locul tău de consum sau producere este întreruptă alimentarea cu energie electrică, vom asigura sosirea echipei de intervenţie în cel mai scurt timp, astfel încât restabilirea alimentării, după o întrerupere neplanificată, să se realizeze cât mai rapid.​ Dacă nu reușim să facem acest lucru în termenele prevăzute în Standardul de performanță, îți vom acorda automat compensațiile prevăzute de acest standard ANRE – nu e nevoie să faci o cerere.

În legătură cu categoriile pe care le vei vedea mai jos, trebuie să știi că majoritatea clienților rezidențiali sunt alimentați din rețeaua de joasă tensiune.

 

Compensații în funcție de durata întreruperilor neplanificate

Începând cu 1 ianuarie 2019, în ceea ce privește întreruperile neplanificate (neprevăzute), în condiții meteorologice normale, acordăm compensațiile în condițiile detaliate mai jos.

Începând cu 1 ianuarie 2019, în ceea ce privește întreruperile neplanificate (neprevăzute), în condiții meteorologice deosebite, acordăm compensațiile în condițiile detaliate mai jos.

Trebuie să știi că vorbim de condiții meteo deosebite în cazul în care vremea rea generează avarii ale elementelor electrice. Intervențiile pentru remedierea defecțiunilor sunt mult mai grele când avariile sunt în zone extravilane, prin păduri, la mare altitudine și așa mai departe.

  • dacă avariile elementelor de rețea sunt localizate în zonă intravilană și restabilirea alimentării cu energie electrică a durat mai mult de 48 ore și locul tău de consum e alimentat din rețeaua de joasă tensiune, îți vom acorda o compensație în valoare de 30 lei. Dacă locul tău de consum e alimentat din rețeaua de medie tensiune, valoarea compensației e de 200 lei. Dacă e alimentat din rețeaua de înaltă tensiune, valoarea compensației e de 300 lei.
  • dacă avariile elementelor de rețea sunt localizate în zonă extravilană și restabilirea alimentării cu energie electrică a durat mai mult de 72 ore și locul tău de consum e alimentat din rețeaua de joasă tensiune, îți vom acorda o compensație în valoare de 30 lei. Dacă locul tău de consum e alimentat din rețeaua de medie tensiune, valoarea compensației e de 200 lei. Dacă e alimentat din rețeaua de înaltă tensiune, valoarea compensației e de 300 lei.

 

Compensații în funcție de numărul întreruperilor neplanificate

Compensații în funcție de durata întreruperilor planificate

Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată, necesară efectuării lucrărilor de modernizare sau mentenanță a rețelelor electrice se va efectua în maximum 8 ore, indiferent de zonă, urmând ca în situația în care acest termen va fi depășit să îți acordăm compensații bănești în valoare de 30 de lei, dacă locul tău de consum este alimentat din rețeaua electrică de joasă tensiune, 300 de lei dacă locul de consum este alimentat din rețeaua de înaltă tensiune sau 200 de lei dacă locul de consum este alimentat din rețeaua electrică de medie tensiune.

 

Compensații în funcție de numărul întreruperilor planificate

Pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță și/sau modernizare a rețelelor electrice, care produc întreruperi de lungă durată, vom planifica într-un an cel mult 4 întreruperi în mediul urban și 8 întreruperi în mediu rural.

În situația în care vom înregistra mai multe întreruperi planificate de lungă durată, îți vom acorda compensații în valoare de 30 de lei dacă locul tău de consum este alimentat din rețelele de joasă tensiune, 300 de lei dacă locul de consum este alimentat din rețeaua de înaltă tensiune sau 200 de lei dacă locul de consum este alimentat din rețeaua electrică de medie tensiune.